myBeegarden Блог

Вие се интересувате от развитие в пчеларството, тук можете да четете актуална информация за пчеларския софтуер и неговото развитие.

Version: 1.2.14 New – Added information channel for beekeeping. Improved – Work with left menu. Fixed – Bug by edit apiary. – Removed technical errors.

Read More →

Версия: 1.2.12 Ново – Добавен: румънски и испански. Версия: 1.2.13 Ново – Добавена нова потребителска опция – тип пчелин – Добавена нова потребителска опция – медоносни растения – Добавяне на две нови полета за пчелин – тип, медоносни растения в района – Добавена нова статистика в “Статистика -> Кошери” – Полезно: Шаблон за преглед на […]

Read More →

Версия: 1.2.11 Ново – Многоезичност на дневника – английски и български. – Раздел: Склад, който дава възможност да сладирате кошери. – Потребителски настройки – език, валута, мерна единица. Подобренo – Подобрената е работата с мобилни устройства. – Подобрена сигурността при работа с дневника. Поправено – Оправен бъг при промяната на сезон. – Отранени технически грешки.

Read More →